تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - جـدایـــــی...

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

جـدایـــــی ” آنــــقدر هــا هـــم کــه فکـــــر می کنــــــی تلـــــــخ نیستـــــــ !

 اگــــر هنــــوز حـــــــرف هـــای مــن را بـــــاور نـــــــداری،…

 از ” نـــــادر و ســــیمین ” بپـــــــرس کـــــه از تــــمام دنیـــــــــا جایــــزه گرفته انـــد !!!

طبقه بندی: مطالب جالب وخواندنی،

[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]