تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - تـو کـمی شیـرین شـو

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

İmage

عـاشق آن لحظه ام

کـه کنـارت هستـم

و کودکـ درونـم از اشتیـاق با تـو بودن

میخـواهـد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـد ...

طبقه بندی: مطالب جالب وخواندنی،

[ دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ] [ 11:49 ق.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]