تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم ...

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

   
 

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند 

ستایش کردم ، گفتند خرافات است 
 
عاشق شدم ، گفتند دروغ است 

گریستم ، گفتند بهانه است 

خندیدم ، گفتند دیوانه است 

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم                             

( دکتر علی شریعتی )

طبقه بندی: مطالب جالب وخواندنی،

[ دوشنبه 18 فروردین 1393 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]