تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - ای شب قدر که قَدرت مخفیست/ قدر تو در گرو قدر علیست

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

ای کاش علی شویم و عالی باشیم
هم سفره کاسه سفالی باشیم
چون سکه به دست کودکی برق زنیم
نان آور سفره های خالی باشیم


.jpg

طبقه بندی: مناسبتهای مذهبی،

[ یکشنبه 6 مرداد 1392 ] [ 11:56 ب.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]