تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - یک...........

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

یک... یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛ یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛ یک دست می تواند یاریگر یک انسان باشد؛ یک واژه می تواند بیانگر هدف باشد؛ یک شمع می تواند پایان تاریکی باشد؛ یک خنده می تواند فاتح دلتنگی باشد؛ امید می تواند رافع روحتان باشد؛ یک نوازش می تواند راوی مهرتان باشد؛ یک زندگی می تواند خالق تفاوت باشد

 امروز آن "یک" باشید...

طبقه بندی: مطالب جالب وخواندنی،

[ جمعه 7 تیر 1392 ] [ 12:43 ب.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]