تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - نه قانونی نه منطقی!!!

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

                                                                                         

دانشجویی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت:قربان، شما واقعا چیزی در مورد موضوع این درس می دانید؟
استاد جواب داد: بله حتما. در غیر اینصورت نمی توانستم یک استاد باشم.
دانشجو ادامه داد: بسیار خوب، من مایلم از شما یک سوال بپرسم ،اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول می کنم در غیر اینصورت از شما می خواهم به من نمره کامل این درس را بدهید.
استاد قبول کرد و دانشجو پرسید: آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست،منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی؟

استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شدنمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد.
بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسیدو شاگردش بلافاصله جواب داد:قربان شما ۶۳ سال دارید و با یک خانم ۳۵ ساله ازدواج کردیدکه البته قانونی است ولی منطقی نیست.
همسر شما یک دوست - پسر  ۲۵ ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست و این حقیقت که شما به دوست - پسر همسرتان نمره کامل دادیددر صورتیکه باید آن درس را رد می شد نه قانونی است و نه منطقی !

طبقه بندی: طنز، مطالب جالب وخواندنی،

[ چهارشنبه 29 خرداد 1392 ] [ 01:12 ب.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]