تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - سوال از مادر

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

دختری کرد سوال از مادر

که چه طعم و مزه دارد شوهر

این سخن تا بشنوید از دختر

اندکی کرد تأمل مادر!!!!!!!!!

گفت :با خود که به این لعبت مست

گر بگویم مزه اش شیرین است

یا غم شوی روانش کاهد

یا بلافاصله شوهر خواهد

گر بگویم مزه اش تلخ باشد

تا ابد می کشد از شوهر دست

مادرک گفت:بدو ای زیبا

ترش باشد مزه ی شوهر ها

دخترک در تب و در تاب افتاد

گفت : مادر دهنم آب افتاد
طبقه بندی: طنز، مطالب جالب وخواندنی،

[ سه شنبه 28 خرداد 1392 ] [ 04:16 ب.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]