تبلیغات
★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★ - شرک وفیوناواقعی

★ ♡ ★ رنگارنگ ★ ♡ ★

خدای عزیزم! ای آرامش دهنده! این جسم خسته و روح پر جراحت! تو را سپاس که هزاران بهانه دستم می دهی و هزاران راه پیش پایم می گذاری

[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 10:41 ق.ظ ] [ m 0 |-| @ d e S e ]

[ نظرات() ]